Daily Archives: 04/08/2013


บ้านปณิชาหน้าตาเว็บเพจเปลี่ยนไป !

ศาสตร์ของตัวเลข ” เลขศาสตร์รหัสชีวิต ” และตอนนี้บ้านปณิชา.คอม ได้ทำการย้ายโฮส เพื่อปรับปรุงบริการความเร็วในการเปิดชมข้อมูล รองรับจำนวนคนที่สนใจมากขึ้น และกำลังปรับปรุงธีมเพื่อรองรับการเปิดชมจากอุปกรณ์ไอที เช่น ipad, iphone , tablet , notebook และมือถือความเร็ว 2 G