Daily Archives: 11/06/2011


ความหมายของชื่อ * ปณิชา *

พอดีเห็น google search engine มีการค้นหาความหมายของชื่อ ” ปณิชา ” ค่อนข้างเยอะ มีทุกวัน
เลยขอบอกความหมายไว้ ณ.ที่นี้นะคะ

ปณิชา แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง บางตำรา แปลว่า ผู้มีความเป็นตัวของตัวเอง