Daily Archives: 13/01/2011


ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ? วิชาเลขศาสตร์ หรือ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข ซึ่งตามประวัติมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยชนเผ่าบาบิโลนเนียนและเผ่าฮิบรู ผู้คิดค้นตำราไพ่ยิบซีและตำรายูเรเนี่ยน ที่ผู้คนทั้งโลกต่างให้ความเชื่อถือในความแม่นยำ เช่นเดียวกับตำราวิชาเลขศาสตร์หรือความมหัศจรรย์ของตัวเลข ที่เน้นความสำคัญในการตั้งชื่อของบุคคล สำหรับคนไทยท่านปรมาจารย์ “พลูหลวง” ได้ประยุกต์ ศาสตร์นี้ (ในการเทียบตัวอักษร สระและวรรณยุกต์ของอักษรไทยให้ตรงกับตำราดั้งเดิม) วิชาเลขศาสตร์ คือการนำเอาความมหัศจรรย์ของตัวเลข ด้วยการนำตัวเลข 10 ตัว คือ เลข 1 แทนค่าดวงอาทิตย์ เลข 2 ดาวจันทร์ เลข 3 ดาวอังคาร เลข 4 ดาวพุธ เลข 5 ดาวพฤหัส เลข 6 ดาวศุกร์ เลข 7 ดาวเสาร์ เลข 8 ดาวราหู (เนปจูน) […]


รหัสตัวเลขอันตราย

*** ตัวเลขอันตราย *** ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล หรือ ผลรวม  ส่งผลเสียอย่างรุนแรง รวมไปถึง ทะเบียนรถ – บ้านเลขที่ – เบอร์ห้องพัก, คอนโด- เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 หรือผลรวมเท่ากับ 1                    :      เหนื่อย  แบกรับภาระหนัก โดดเดี่ยว  โรคเลือด  โรคหัวใจ 3 หรือผลรวมเท่ากับ 3                    :     ขัดแย้ง  แตกแยก  อุบัติเหตุ  ชีวิตพลิกผัน  โรคร้าย 8 หรือผลรวมเท่ากับ 8                    :     กำพร้า  พลัดพรา  สูญเสีย  ได้รับภัยมืด  กลโกง  คดีความ