Daily Archives: 18/12/2010


คนดังเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนดวง

คนดังเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนดวง กระแสการเปลี่ยนชื่อในปัจจุบันนี้จะแรงแค่ไหนคงวัดได้จากบรรดาคนดังทั้งหลายที่แห่กันเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเล่นด้วยเหตุผลต่างกันออกไป


ค่านิยมการตั้งชื่อ

ค่านิยมการตั้งชื่อ ในยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม บริหารประเทศ ระหว่างปี 2482-2489 ถือเป็นการเดินหน้าสู่ยุคที่เรียกว่า “รัฐนิยม” มีการออกกฎระเบียบหลายอย่างเพื่อให้คนไทยถือปฏิบัติเพื่อให้ดูเป็นอารย ประเทศเหมือนต่างชาติ เช่น ให้คนไทยหันมาใส่หมวกทุกครั้งที่ออกจากบ้าน นอกจากนี้ท่านผู้นำยังได้ส่งเสริมให้คนไทยใช้ชื่อและนาม สกุลให้เป็นไทยแท้ ๆ ถ้าใครตั้งชื่อสกุลเหมือนต่างชาติก็จะต้องเปลี่ยน ในยุคนี้ชื่อของผู้ชายจึงต้องเป็นชื่อไทยที่มีความหมายสมชายชาตรี จะให้ชื่อก้ำกึ่งแบบผู้หญิงไม่ได้ อย่างชื่อ “สมจิตร” แปลว่าสำเร็จสมดังตั้งใจ กลับถูกมองว่าชื่อฟังดูเป็นผู้หญิงไปหน่อย