Daily Archives: 17/12/2010


เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชะตาได้หรือ ?

คนยุคนี้อาจไม่เชื่อว่าโชคชะตาขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตกันแล้ว กลับไปมองว่าเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นก็สามารถพลิกผันชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ กระแสการเปลี่ยนชื่อจึงมาแรงสุด ๆ ส่งผลให้อาชีพหมอดูเปลี่ยนชื่อก็ผุดขึ้นตามไปด้วย หลายคนเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้น แต่บางคนเปลี่ยนชื่อแล้วก็กับเจอปัญหาใหม่มารุมเร้า อย่างไรก็ดีหมอดูหลายคนทักว่าแก้ชื่อได้ แต่กรรมแก้ไม่ได้