ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?

วิชาเลขศาสตร์ หรือ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข ซึ่งตามประวัติมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยชนเผ่าบาบิโลนเนียนและเผ่าฮิบรู ผู้คิดค้นตำราไพ่ยิบซีและตำรายูเรเนี่ยน ที่ผู้คนทั้งโลกต่างให้ความเชื่อถือในความแม่นยำ เช่นเดียวกับตำราวิชาเลขศาสตร์หรือความมหัศจรรย์ของตัวเลข ที่เน้นความสำคัญในการตั้งชื่อของบุคคล

สำหรับคนไทยท่านปรมาจารย์ “พลูหลวง” ได้ประยุกต์ ศาสตร์นี้ (ในการเทียบตัวอักษร สระและวรรณยุกต์ของอักษรไทยให้ตรงกับตำราดั้งเดิม)

วิชาเลขศาสตร์ คือการนำเอาความมหัศจรรย์ของตัวเลข ด้วยการนำตัวเลข 10 ตัว คือ เลข 1 แทนค่าดวงอาทิตย์ เลข 2 ดาวจันทร์ เลข 3 ดาวอังคาร เลข 4 ดาวพุธ เลข 5 ดาวพฤหัส เลข 6 ดาวศุกร์ เลข 7 ดาวเสาร์ เลข 8 ดาวราหู (เนปจูน) เลข 9 ดาวเกตุเลข 0 ดาวมฤตยู

 
มีเลข  2 – 4 – 5 – 6 – 9 เป็นดาวศุภเคราะห์
เลข 0 – 1 – 3 – 7 – 8  เป็นดาวบาปเคราะห์


ดาวศุภเคราะห์ให้ผลทางบวก ดาวบาปเคราะห์ให้ผลทางลบ โดยนำตัวเลขทั้ง 10 ตัว ไปแทนค่าที่อักษรไทยตั้งแต่ ก – ฮ รวมทั้ง สระ และวรรณยุกต์ ถ้าเราสามารถจะนำกลุ่มตัวอักษรที่ให้คุณมาตั้งเป็นชื่อหรือนามสกุลได้ จะส่งผลในทางที่เป็นคุณหรือเป็นมงคลแก่เจ้าของชื่อ…ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนา ของทุกคน

โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อย ๆ ถ้าเราจะมองดูตัวอักษรที่เอามาเรียงร้อยเป็นชื่อหรือนามสกุล ดูยังไงก็ไม่น่าจะสำคัญอะไรมากนัก การตั้งชื่อส่วนใหญ่แล้ว จะเน้นการตั้งชื่อเพื่อให้เป็นมงคล และต้องมีอักษรที่เป็นเดช ศรี มนตรี ฯลฯ เพราะเชื่อว่าจะให้คุณกับเจ้าของชื่อ โดยจะพยายามไม่ตั้งชื่อที่มีอักษรที่เป็นกาลกิณี เพราะเชื่อว่าจะให้โทษแก่เจ้าของชื่อ

แต่ความจริงแล้วยังมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีก โดยตัวอักษรที่นำมาตั้งเป็นชื่อหรือสกุล คือกลุ่มดาวที่ให้คุณ แล้วแทนค่าเป็นตัวเลข อิทธิพลของตัวเลข คือ พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของกลุ่มดวงดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะจักรวาล สังเคราะห์ออกมาเป็นพลัง เรียกว่ารหัสชีวิต ” ของคนเรานั้นมีความผูกพันกับตัวเลข ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ ในหนึ่งวัน ไม่รู้ใช้ตัวเลข “รหัส” กันเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ ใช้บัตร A.T.M. ดูทีวี ฯลฯ ทั้งหมดล้วนสื่อด้วยตัวเลขทั้งสิ้น
เมื่อเราสามารถใช้ตัวเลขได้ถูกต้องเราก็จะได้สิ่ง ที่ต้องการดั่งใจปรารถนา ชีวิตของคนเราก็มีรหัสเช่นเดียวกัน แต่เราไม่สามารถเรียกบุคคลเป็นรหัสได้ คนโบราณจึงเอาตัวเลขไปแฝงไว้กับตัวอักษรแล้วเทียบค่าของตัวเลขอีกที ทุกคนเกิดมาต้องมีชื่อ-นามสกุล อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ตั้งชื่อให้ลูกหลานออกมาในลักษณะต่าง ๆ กัน เมื่อตั้งมาแบบไหนจะเขียนและสะกดตัวอักษรเป็นเช่นนั้น ชื่อจะติดอยู่กับตัวเราหรือชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อตายไปร่างกายของเราสูญหายไป แต่ชื่อยังคงอยู่ เช่น ที่หลุมฝังศพหรือที่เก็บกระดูกก็จะเขียนเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

ชื่อนั้นสำคัญหรือไม่…บอกได้เลยว่า ชื่อ…นั้นสำคัญยิ่ง เราตั้งชื่อ-สกุลให้เป็นอย่างไรชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นหรือที่เรียก ว่า “ลิขิตฟ้า หรือ ลิขิตสวรรค์” เป็นเรื่องมหัศจรรย์รหัสตัวเลขที่ถอดได้จากชื่อและนามสกุล สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อได้เป็นอย่างดี


ชื่อมีความสำคัญต่อชีวิต 40% นามสกุล 20% ผลรวมของชื่อ+นามสกุลอีก 40% รวมเป็น 100 %

ชีวิตของทุกคนประกอบด้วยดาว 3 ดวง ( คือชื่อ นามสกุลและผลรวม ) ถ้าดาวทั้ง 3 ไม่สมดุลกัน ต้องปรับหรือจูนให้เกิดความสมดุล เพื่อให้วิถีชีวิตเป็นไปทางที่ดี


ชีวิตของเราเกิดมา รูปร่างเลือดเนื้อเปรียบเสมือนรถยนต์ “ชื่อเปรียบเสมือนคนขับ” มีรถดีก็ต้องมีคนขับที่ดีด้วย รถจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ปรารถนาได้ …