สมเจตน์


คนที่อยากขอบคุณ ” คุณสมเจตน์ “

เดิมทีตั้งใจว่าต่อไปนี้จะขยันเขียนบทความแบบปิ๊งแว๊บก็เขียน  แก้นิสัยความผลัดวันประกันพรุ่งของตัวเอง ^ ^  วางแผนว่าจะเขียนพัฒนาการของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว  เปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามรหัส  เพื่อขับดันพลังงานของตัวเลขให้ทำงาน เป็นบทความแบบขั้นบันได  เลยลงล๊อควันที่ 6/9/54   ไว้เขียนเรื่องตัวเองและคนที่อยากขอบคุณ   แต่ความบังเอิญภายใต้ความบังเอิญ  วันนี้วันที่ 7/9/54 เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เป็นทั้งกัลยาณมิตรที่พบเจอโดยอากู๋ “google จัดสรร” , ผู้ที่มีไมตรีถ่ายทอดความรู้แบบไม่กั๊ก ให้แบบไม่คิดเงิน และยังผู้ผลักดันให้เกิดเว็บ “บ้านปณิชา.คอม” และ “ปณิชา.คอม”  จึงขอข้ามบทความอื่น ๆ ไปก่อนเขียนบทความนี้ให้เสร็จนะคะ คนที่อยากจะขอบคุณมาก ๆ ท่านนั้นคือ คุณสมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ แห่ง www.somjade.com  หลังจากที่ปณิชาเปลี่ยนชื่อตัวเป็นครั้งที่ 2 ด้วยหลักวิชาเลขศาสตร์ (เท่านั้น)  ชีวิตก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดีขึ้นแบบขั้นบันได “แก้ไขกรรม ที่การกระทำ” ลด ละ เลิก นิสัยที่ไม่ดีของตัวเอง ให้ความรักและให้เวลาตัวเองหันไปฝึกอบรมคอร์สพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดสติและปัญญา  พอลองสังเกตสิ่งรอบตัวก็พบว่า การงานที่ทำปัญหาก็น้อยลง  […]