อักษรกาลกิณี : ข้อคิดอักษรไทยกับกาลกิณี 1พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนที่จะทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้  พระองค์ท่านทรงได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว  ตัวไหนที่ใช้แล้วทำให้คนอื่นอ่านไม่ออก  พระองค์ไม่ทรงนำมาให้พวกเราได้ใช้

ทั้งเมื่อทรงประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว…ไม่ได้ทรงบอกวิธีการใช้เอาไว้เลย  ว่าตัวอักษรไหนควรใช้กับคนที่เกิดวันอะไร  ไม่ควรใช้กับคนที่เกิดวันอะไร  นี่ก็แสดงว่าอักษรไทยทุกตัวไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นกาลกิณี  ตามคำเขาเล่าว่า หรือ มีผู้เขียนตำราไว้

อักษรไทยนี้ดีทุกตัว  ” เพราะเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดิน ” แล้วทำไมพวกเราจึงไม่เชื่อมั่นในพระปรีชาสามารถของพระองค์เท่านเล่า

จะไปหวาดระแวงอยู่ทำไม ? ว่าอักษรที่พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์ขึ้นมานี้จะมีตัวอักษรที่ไม่เป็นสิริมงคลอยู่…. สิ่งที่เราต้องหวาดระแวงเกรงกลัวกันคือ  ความอัปมงคลที่เกิดจากการกระทำของตัวเราเอง  การกระทำที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสภายในใจของตัวเราเอง (การกระทำชั่ว)

คัดลอกบางส่วนจาก   หนังสือธรรมะอ่านสบายหลายแง่ความคิด  โดยหลงพ่อปัญญา

*****************************************

ในโลกนี้มีอะไรของไทยแท้  ของไทยแน่นั้นหรือคือ  ภาษา

ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา  ใช้ภาษาไทยทั่ว  ทุกตัวตน

รองอำมาตย์เอกหลวงธรรมาภิมณฑ์  เป็นนักปราชญ์และกวีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

จากคำกลอนดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่า

พระมหากษัตริย์ ร.๖ ทรงมีความห่วงใยภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง  หากท่านมีจิตสำนึกของความเป็นคนไทย  ที่อาศัยแผ่นดินนี้อยู่อาศัย และ ทำมาหากินด้วยการใช้ภาษาไทย  ควรหันมาปลูกจิตสำนึกสอนลูกหลานให้กตัญญูต่อแผ่นดิน  อย่าได้แม้แต่จะคิดเหยียดหยามภาษาประจำชาติว่า เลวร้าย เช่นคำว่าอักษรกาลกิณี เป็นอันขาด  มิฉะนั้นจะได้ขึ้นชื่อว่า  อกตัญญูต่อบุพการี และ พระมหากษัตริย์ผู้ก่อกำเนิดภาษาจะหาความเจริญได้ยาก

” ภาษา เป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกของความเป็นชาติ

บ่งบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า ไทยนั้นมีดี “

คุณลองสังเกตชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย  กลับชื่นชมยินดีวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย  ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  ใช้ชื่อสกุลเป็นไทย  สร้างคุณงามความดีให้คนไทยมากมาย  เป็นเศรษฐี  แม้กระทั้งเป็นผู้มีอำนาจทางการเมือง  บุคคลที่ชื่อว่าเป็นปัญญาชน  ย่อมมีความเชื่อที่เข้าใจด้วยเหตุผล  และไตร่ตรองได้ดี  ดั่งบัวพ้นน้ำ บุคคลเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีปริญญา