ความหมายของชื่อ * ปณิชา *



วันนี้ต้องออกไปพบครูบาอาจารย์ จะเขียนบทความสั้น ๆ (สั้นมาก)

พอดีเห็น google search engine มีการค้นหาความหมายของชื่อ ” ปณิชา ” ค่อนข้างเยอะ มีทุกวัน
เลยขอบอกความหมายไว้ ณ.ที่นี้นะคะ

ปณิชา แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง บางตำรา แปลว่า ผู้มีความเป็นตัวของตัวเอง

ขอฝากตอนท้ายว่า

” ไม่ว่าชื่อเราจะมีความว่าอะไร ขอให้เป็นนามมงคลก็พอ เพราะไม่ว่าท่านจะหาชื่อที่มีความหมายดีที่สุดในโลก แต่ท่านมิได้กระทำตนให้เป็นไปตามความหมาย ชื่อนั้นก็มีค่าเท่ากับ * ศูนย์ * “


ขออนุญาตยืมข้อความ twitter ของคุณดังตฤณมาอ้างอิง เพราะอ่านแล้วชอบมาก

” ใช้ชื่อเก่าสร้างกรรมใหม่ เป็นมงคลได้จริงยิ่งกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กรรมเก่า “